Kies hier welk soort boek uw zoekt   OF  welk boek als u de titel al weet
De boeken alfabetisch gerangschiktOver het insturen van een manuscript

1. U stuurt uw manuscript op naar AristoScorpio Uitgeverij. Dat moet elektronisch in het formaat Word, Open Office, LibreOffice of (als er illustraties bijgevoegd zijn) in het formaat ZIP). Het boek mag NIET opgemaakt zijn en de woorden mogen aan het einde van de regel NIET worden afgebroken. Zodra het ontvangen is, wordt uw werk aandachtig gelezen door een van onze redacteuren. Hij of zij maakt tijdens het lezen notities - zeg maar, een beoordeling. Deze fase kan enige tijd in beslag nemen - reken op één tot drie maanden. Vaak zal de redacteur ook nog bij collega-redacteuren te rade gaan - zeker als hij of zij twijfelt aan het eigen oordeel.

2. Afhankelijk van het uiteindelijke oordeel van de gezamenlijke redactie, zijn er een aantal mogelijkheden:
a) AristoScoorpio Uitgeverij presenteert u een contract. Sinds juli 2011 zullen wij ook een bijdrage vragen om het boek in de markt te zetten. Dit bedrag kunt u dan als alles goed terugverdienen via uw royalties.
b) U krijgt een verslag van onze bevindingen en met het verzoek veranderingen aan te brengen. Dit betekent dat wij in principe geïnteresseerd zijn in het publiceren van uw manuscript, maar dat er eerst nog het één en ander aan moet gebeuren. Dat kunnen aanpassingen in stijl, in woordgebruik, in correcte spelling, enz. zijn. In ieder geval zijn het altijd aanbevelingen om de kwaliteit van uw boek in welke zin dan ook te vergroten. Bij deze uitkomst krijgt u ook een voorstel om de aanpassingen eventueel door ons te laten verzorgen.
c) U krijgt de mededeling dat wij helaas geen mogelijkheid ziet om uw manuscript onder eigen vlag uit te geven. Dan bestaat er wat ons betreft nog de mogelijkheid om uw boek in eigen beheer bij ons uit te geven.

3. Als het contract of de andere wijze van samenwerking met ons u bevallen, verzekert AristoScorpio Uitgeverij u een kwalitatief hoogstaande opmaak (boek, cover, eventuele illustraties) van uw boek. Ook het aanvragen van ISBN-nummer en EAN-code wordt door AristoScorpio Uitgeverij verzorgd. Om kort te gaan: het boek is dan klaar voor druk en publicatie.

4. Volgens goed gebruik in de uitgeefwereld bepaalt de uitgever de verkoopprijs van een boek - wij doen dat indien nodig in overleg met u als auteur, met inachtneming van de regels voor een optimale verkoop. De verkoopprijs is afhankelijk van het aantal pagina's, de complexiteit van het drukproces (illustraties bijvoorbeeld) en het soort boek dat u heeft geschreven: voor een roman gelden andere regels dan voor een kookboek. De overeengekomen verkoopprijs is overigens bindend en wordt opgegeven bij het Commissariaat van de Media.

5. Als dit allemaal is gebeurd, wordt het boek bij AristoScorpio Uitgeverij en via diverse verkoopkanalen aangeboden. Daarbij wordt, in samenwerking met de auteur, gezorgd dat het werk onder de aandacht komt van de potentiële kopers. Dat verschilt per uitgave. AristoScorpio Uitgeverij is een moderne uitgeverij en daarom zal ook een belangrijk verkoopkanaal de directe verkoop via internet zijn. Omdat er tegenwoordig een grote hoeveelheid nieuwe boeken op de markt komen, stimuleert AristoScorpio Uitgeverij in grote mate de samenwerking met de auteur, die vaak zijn eigen kanalen heeft en zelfs in zijn directe omgeving - ook bij boekhandels - het boek kan promoten. Eén en ander neemt niet weg dat AristoScorpio Uitgeverij zijn uiterste best zal doen, om uw werk aan een zo groot mogelijk publiek te presenteren.
Het spreekt vanzelf dat alle publicaties van AristoScorpio Uitgeverij ook in de gewone boekhandel te koop zijn. Wij zeggen hier direct bij dat boekhandels tegenwoordig nog nauwelijks bereid zijn om boeken in voorraad te nemen. Slechts boeken die ruim in de publiciteit zijn geweest, zijn daarop een uitzondering. Desalniettemin levert Aristoscorpio Uitgeverij boeken direct aan de boekhandel met de gebruikelijke handelskorting.

6. AristoScorpio Uitgeverij kan nooit een minimum oplage of verkoop garanderen. Daar staat tegenover de publicaties van de uitgeverij tot in lengte van dagen in de verkoop blijven (in tegenstelling tot ouderwetse uitgeverijen).

7. AristoScorpio Uitgeverij biedt het boek niet alleen op papier aan, maar geeft ook de mogelijkheid het boek in elektronische vorm aan te schaffen in de vorm van een ePUB- of Mobipocket/Kindlebestand. De prijs van de elektronische versie van het boek ligt uiteraard lager dan de papieren versie. Het maken van een electronische uitgaven kost tijd en zal dus niet gelijktijdig met de papieren versie verschijnen.
Daarnaast wordt het boek ook nog uitgegeven op USB-stick in de vorm van een USB-pen. Deze uitgavevorm is fraai vormgegeven en kan op PC of Notebook worden gelezen. Deze vorm wordt mede uitgegeven om mensen die een groter lettertype nodig hebben om te kunnen lezen toegang te verschaffen tot onze boeken.

8. AristoScorpio Uitgeverij streeft ernaar van iedere verschenen roman of bundel verhalen ook een luisterboekversie te publiceren. Aangezien dit aanzienlijke consequenties heeft voor de kosten, gebeurt dit opnieuw in nauwe samenwerking met de auteur (zie elders op deze site). Overigens is niet ieder boek geschikt voor een luisterboekuitgave.

9. De uitgeverij streeft ernaar om het uitgeven van papieren boeken te blijven faciliteren, hoe moeilijk dat financieel ook is in deze tijden van verandering. Daarom wordt er een continue acquistie gedaan naar advertenties in de gepubliceerde boeken. Deze zullen vooralsnog - maar niet noodzakelijk blijvend - niet op prominente plaatsen (cover, achterflap) verschijnen, maar achter in het boek. Dit is een hulpmiddel om het uitgeven van onze waardevolle boeken (mede) te financieren.
Het plaatsen van en de beslissing om advertentie(s) in de boeken op te nemen, ligt uitsluitend bij de uitgever.
Hetzelfde geldt voor e-boeken.

10. In april van ieder jaar maakt AristoScorpio Uitgeverij de overeengekomen royalty's van het voorafgaande jaar aan de auteur over. De verschillende percentages van de royalty's staan in het contract beschreven en verschillen per verkoopkanaal (direct via Internet of via de boekhandel) en versie (papier of elektronisch).