Respect voor privacy

AristoScorpio Uitgeverij garandeert de privacy van uw persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de EU-richtlijn 95/46 voor bescherming van gegevens. Dit betekent dat AristoScorpio Uitgeverij alleen persoonlijke gegevens verwerkt voor het uitvoeren van de order. AristoScorpio Uitgeverij verzamelt geen persoonlijke gegevens voor andere doelen.

De persoonsgegevens van een klant worden alleen aan derden (financiële instanties) doorgegeven, voor zover dit nodig is voor het verwerken van de betalingsopdracht, in geval van geautoriseerd juridisch onderzoek en voor andere doelen die wettelijk zijn vastgelegd. AristoScorpio Uitgeverij verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden voor marketing of andere doelen.

AristoScorpio Uitgeverij gebruikt tijdens winkelsessies zogeheten niet-persistente cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het opslaan van informatie tijdens de winkelsessie. De cookies worden niet op de vaste schijf van de klant opgeslagen en worden uit het geheugen van de computer verwijderd direct nadat de betaalsessie is voltooid, respectievelijk de browser is afgesloten. De eigenlijke betaling vindt plaats via de beveiligde sites van de financiële instellingen die verantwoordelijk zijn voor de voltooiing van transactie en vallen daarmee onder hun verantwoordelijkheid.

AristoScorpio Uitgeverij accepteert geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van de verwerkende bedrijven.