Kies hier welk soort boek uw zoekt   OF  welk boek als u de titel al weet
De boeken alfabetisch gerangschikt

Publicatiemogelijkheden bij Aristoscorpio

Wij begrijpen heel goed dat het uw grootste wens is om uw werk gepubliceerd te zien, zodat het gelezen wordt - dat is tenslotte het doel van een schrijver. Aan de ene kant is het een beetje spijtig dat u niet de enige bent, maar aan de andere kant: waarom u niet en een ander wel? Wij zien daar geen goede reden voor in ieder geval, mits uw werk voldoende kwaliteit heeft.

Als u volledig achter uw eigen manuscript staat dan is er geen enkele reden om niet te proberen uw werk uit te geven. Dat kan een lange weg zijn, want zelfs als uw werk kwalitatief goed en interessant is, is het niet gezegd dat een uitgeverij - cq. wij - het wil uitgeven.
Wij geven dus niet zomaar alles uit. Wel geven wij u altijd een gefundeerd oordeel over de mogelijkheden, respectievelijk waarom wij het niet uit willen geven!

Als wij bereid zijn het uit te geven, dan is er nog een hobbel te nemen. Wij willen daar niet geheimzinnig over doen. U wordt in dat geval namelijk gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor het uitgeven van uw werk, waarbij wij er alles aan doen om deze investering terug te betalen in de vorm van royalties van verkocht werk.
Uw voordeel is dat wij een relatief hoge royaltypercentage uitkeren - vergeleken met andere uitgeverijen.
De hoogte van uw bijdrage hangt onder andere af van de kwaliteit van uw werk (de redactionele ingrepen die nodig zijn), de marktpositie van uw soort werk, het drukproces, etcetera, etcetera.

Opbouw van de bijdrage
Globaal gesproken bestaan de kosten het publiceren van een boek uit een voorbereidende fase, een productiefase en de marketing. Eventueel komen daar nog kosten voor illustraties bij. Om een idee te geven van alles wat ervoor nodig is, kan men denken aan de volgende onderverdeling van de verschillende fases.

Voorbereidende fase
-- Manuscriptbeoordeling
-- Bijdrage aan voorbereidende redactievergadering
-- Definitieve redacteursbeoordeling
-- Redactie van het manuscript in overleg met de auteur
-- ISBN aanvragen
-- Registrering Commissariaat voor de Media

Vervaardigingsfase
-- Controle orthografie
-- Redactionele correctie
-- Aanschaf en rechten coverfoto
-- Vervaardiging cover
-- Opmaak
-- Afleveren bij de drukker
-- Controle proefexemplaar
-- Vervaardiging e-Boek: .prc, .epub, .PDF (u-boek)
-- EAN Barcode maken
-- Auteursexemplaren afleveren

Marketing
-- Eigen Internetpagina voor boek maken
-- Plaatsing op externe internetpagina's
-- Mailing naar alle boekhandels - maken en versturen
-- Onderhoud adressenbestand
-- Reclamemateriaal maken en drukken (bijv. stickers, kaarten)
-- Recensie-exemplaren naar de pers versturen (gemiddeld 15)
-- Persvoorlichting via mailing (maken en versturen)
-- Mailing naar intern adressenbestand
-- Recensie-exemplaren naar Nederlandse Bibliotheekorganisatie met aanbeveling (3)
-- Exemplaren naar de Koninklijke Bibliotheek sturen
-- Registratie en publicatie bij Bol.com

Resumé
Met alle werkzaamheden zijn natuurlijk kosten gemoeid. Het bedrag loopt behoorlijk op. Vandaar dat het nodig is om de auteur een bijdrage te laten leveren, anders is publicatie - zoals ook elders op deze site al is aangeduid - in het huidige klimaat niet meer mogelijk.
Overigens: Er zijn nog tal van factoren die in de bovenstaande opsomming niet zijn vermeld: aantal pagina's van het boek, taalgebruik (goed Nederlands of echt 'een puinhoop', gebruik van illustraties in het boek, gebruik van kleur in het boek, speciale eisen omtrent papiersoort, correcte wijze van aanleveren, zijn daar slechts enkele voorbeelden van.
Gemiddeld gesproken kost het op bovenstaande manier in de markt zetten van een boek zo'n € 7500. Daarbij is dan een eerste (kleine proefoplage) inbegrepen.
Er zijn uitgeverijen die dat bedrag ook werkelijk vragen aan auteurs. Dat is natuurlijk onzin, want dan zou er geen boek meer worden uitgegeven. Dus moet het anders, wil het ook voor onbekende auteurs mogelijk blijven om hun werk uit te geven.
Vandaar dat wij in het algemeen een bijdrage van 10% vragen. Dat is een schamel bedrag in vergelijking met het totaal, maar niettemin toch een bedrag dat een aanmerkelijke motivatie van de individuele auteur vraagt. Daarvan zijn wij ons niet alleen bewust – die motivatie is ook nodig voor een goede samenwerking tussen de auteur en de uitgeverij. Welke bijdrage wij van u vragen als u een manuscript instuurt, krijgt u in een persoonlijke mail te horen. Die bijdrage is het resultaat van een zorgvuldige analyse van het benodigde werk en de benodigde middelen. Dit voorstel voor de bijdrage is overigens bindend en het is zinloos erover te gaan communiceren.

Droom
Er is op dit moment een hevige en aanhoudende discussie gaande met betrekking tot de ethiek ten aanzien van het uitgeven van boeken.
Voor sommigen is het vragen van een bijdrage aan de auteurs een gotspe. Anderen zijn realistischer en beseffen dat al het werk gedaan moet worden en dat het niet voor niets kan. Iedereen moet tenslotte eten.
Vandaar dat wij ertoe overgegaan zijn om inderdaad een bijdrage te vragen - simpelweg omdat het niet anders meer kan. Laat u a.u.b. niets wijsmaken over boekhandels en voorraad. De actuele situatie is simpel: boekhandels en boekhandelketens gaan achter elkaar failliet. Tegelijkertijd nemen de overgebleven winkels geen boeken meer in voorraad, maar gaan veelal over op de verkoop van kaarten, teddyberen en ander klein materiaal. Daarnaast neemt het elektronische boek een steeds belangrijker plaats in. Er is dus nauwelijks nog een reden voor uitgeverijen om zich bij het Centraal Boekhuis aan te sluiten (de conculega's van het CB zijn inmiddels als failliet). Via die weg wordt er namelijk niet verkocht. Zelfs voor grote gevestigde uitgeverijen is voorraad uitzetten bij boekwinkels een droom met wellicht als enige uitzondering de enkele boeken die op televisie uitgebreide aandacht hebben gekregen in grof bekeken programma's voor het grote publiek.
De boekwinkel voor uw boek is in de eerste plaats deze site (en nog een flink aantal andere)! Zo kopen mensen tegenwoordig boeken!

Hoe het verder gaat
Wij sturen u, nadat we de nodige voorbereidende communicatie hebben gepleegd natuurlijk, een contract met een gedetailleerd overzicht van de kosten en de bijbehorende auteursbijdrage toe, zoals die door ons is vastgesteld.
Pas dan begint uw bijdrage - dat wil zeggen: na al het werk dat u al heeft gedaan om het boek te schrijven! Om het publiceren van uw boek werkelijk in gang te zetten, hoeft u nog slechts twee dingen te doen:
a) het door ons aangeleverde contract ondertekend terug te sturen en
b) uw auteursbijdrage te betalen.
Vanaf dat moment zetten wij uw werk voort... maar uiteraard in samenwerking met u.

Bekijk de auteurspagina.