Kies hier welk soort boek uw zoekt   OF  welk boek als u de titel al weet
De boeken alfabetisch gerangschikt


Redactie

Het is erg waarschijnlijk dat u uw artikel of manuscript al talloze malen hebt gelezen. Steeds maar weer verbeteringen en veranderingen hebt aangebracht. Op een gegeven moment wordt u zelf 'blind' voor alles wat er eigenlijk nog verbeterd zou kunnen worden. Dat overkomt zelfs de meest ervaren schrijver! Dat is het moment waarop iemand anders uw werk moet lezen en van (opbouwende) kritiek voorzien!
Natuurlijk kunt u een welwillende vriend/-in vragen, maar waarschijnlijk is het beter als juist die laatste beoordeling door een professional gebeurt.
Onze redacteuren hebben stuk voor stuk grote ervaring in het redigeren van teksten en zijn goed op de hoogte van correct Nederlands taalgebruik en de Nederlandse spelling.
Kortom, tijdens de correctieslag van uw manuscript controleren wij onder andere uw grammatica, uw spelling, de interpunctie, overbodige en/of storende herhalingen en de helderheid van uw zinstructuur, enzovoort.
Deze correctie gebeurt regel voor regel, waarbij de veranderingen steeds duidelijk worden aangegeven.
U ziet dus niet alleen het gecorrigeerde, maar ook uw oorspronkelijke tekst. Het is aan u om met enkele klikken van de muis, de correcties te accepteren of te verwerpen.
Wij beoordelen uw verhaal onder andere op aspecten als: de plot, de dialogen, hoe u uw personen neerzet en hoe ze zich in het verhaal ontwikkelen, stijl, presentatie, taalgebruik, of u uw (zelf gekozen) doelgroep goed aanspreekt - een kinderverhaal vereist natuurlijk ander taalgebruik en andere zinconstructies dan een boek voor volwassenen.
Als het om journalistiek werk gaat, ligt de nadruk veelal meer op bondigheid van het verhaal, de snelheid waarmee u tot de kern van de zaak komt, enzovoort.

Uw werk wordt (eventueel) regel voor regel, paragraaf voor paragraaf voorzien van commentaar, zodat u precies weet waar u aan toe bent en hoe en waar u de suggesties kunt verwerken. Tenslotte vergezellen we dit nog van een formulier (zie hieronder) met onze globale indrukken.

Voorwaarden
- Wij publiceren geen discriminerende, racistische of tot geweld oproepende werken.
- Als particulier bent u btw-plichtig – daarom zijn alle kosten voor u als zelfstandig auteur inclusief btw (6% voor papieren boeken en 21% voor e-boeken).
- Als wij het erover eens zijn dat wij uw boek gaan uitgeven, gaan we ervan uit dat u de redactieslag samen met een medewerker van de uitgeverij aan wilt gaan. Dat u met andere woorden serieus de adviezen van onze redacteur verwerkt, ook al betekent dat dat u af en toe tegen uw zin wijzigingen moet aanbrengen.
- U moet uw boek volgens onze richtlijnen aanleveren.

Bekijk ook de auteurspagina.Formulier

Wij maken op de redactie gebruik van het onderstaande formulier. Hier staat het slechts als voorbeeld. Het heeft geen zin om het in te vullen en uiteraard ook niet om het op te sturen. Het komt nergens aan namelijk.

Form ObjectKroniek


Redactieservice

Mocht u behoefte hebben aan redactieservice van een willekeurig document in het Nederlands, zonder intentie van uw kant dit document bij ons uit te geven, dan kunt u ook op onze redactie terugvallen om het document te redigeren.
U kunt uw document direct opsturen. Om dit te doen slagen, moeten er een aantal dingen gebeuren:
1. Het document moet in Word staan (.doc of .docx).
2. U stuurt het op via het formulier op deze site. Dat formulier vindt u hier.
2. U krijgt een mail van ons en - als wij uw werk kunnen redigeren - een factuur. Eventueel leveren wij een eerste commentaar op het document.
3. U betaalt de factuur en wij gaan aan het werk.
4. Mochten wij om wat voor reden dan ook geen kans zien uw document te redigeren, dan vernietigen wij het document direct.

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via de mail en wel op dit adres: redactie apestaartje aristoscorpio punt com. Stuur in dat geval nog niet direct hele document(-en) mee, een uittreksel is voldoende.

Prijzen
Als basisbedrag moet u rekenen op € 85,- (inclusief 21% BTW) voor een document van maximaal 1000 woorden. Daarna komt er € 6,95 (inclusief 21% BTW) per 1000 woorden bij.

Ga HIER naar het formulier voor de redactieservice